Geschiedenis

header_over_bonaire_fotoEr zijn weinig vakantiegangers die richting Bonaire gaan vanwege de fantastische geschiedenis van het eiland. Dit heeft te maken met het feit dat er weinig informatie bekend is over Bonaire. Wel bekend is het feit dat Bonaire, Aruba en Curacao 100 miljoen jaar geleden onder zee zijn ontstaan, de oudste rotsformaties van de eilanden bestaan dan ook voornamelijk uit gesteenten van vulkanische oorsprong.

De eerste bewoners van Bonaire waren Indianen, ook wel Arawakken genaamd, deze indianen leefden tijdens het pre- Colombiaanse tijdperk op het eiland en waren afkomstig van het Zuid- Amerikaanse vasteland. De indianen leefden in een stenen tijdperk en simpele hutten van leem dienden als huizen. Ze leefden van visvangst en plantaardig voedsel. Hier kwam verandering nadat Bonaire in 1499 ontdekt zou zijn door Alonso de Ojeda, hier is echter nooit daadwerkelijk bewijs voor gevonden. Op de allereerste kaart van het Caribische gebied wordt Bonaire aangeduid als Isla de Palo Brasil ‘Eiland van verfhout’. Al snel noemden de Spanjaarden de Antillen Islas Inútiles oftewel ‘nutteloze eilanden’. De Spanjaarden hadden verwacht dat ze goud zouden vinden, maar het tegendeel bleek waar. Niet alleen was er geen goud te vinden, de eilanden waren tevens ook ongeschikt voor landbouw.

In 1515 besloten de Spanjaarden de gehele bevolking van de eilanden af te halen om deze vervolgens slavenwerk te laten doen op het eiland Hispaniola. Pas in 1526 keerden er enkele oorspronkelijke bewoners terug naar het eiland. In 1634 besloten de Nederlanders dat het tijd werd om Bonaire te veroveren. Nederland was in die tijd in oorlog met Spanje en kon de regio gebruiken als strategisch steunpunt voor de Nederlandse belangen in Zuid- Amerika. In die tijd woonden er nog maar 60 Spanjaarden op Bonaire en deze waren dus snel veroverd.

Vervolgens begon de West- Indische Compagnie (WIC) op Bonaire met het winnen van zout en verfhout langzaam maar zeker ontstond er een landbouwkolonie. Niet alleen op Bonaire maar ook op  Curaçao.
Na het beëindigen van de Tachtigjarige Oorlog was Bonaire als militair steunpunt niet meer nodig, en werd daardoor voor de WIC steeds minder belangrijk. Na deze tijd floreerde de slavenhandel en met name zoutwinning werd op Bonaire steeds belangrijker, daar werden dan ook steeds meer negerslaven voor gebruikt. Uiteindelijk werd in 1863 pas daadwerkelijk de slavernij afgeschaft.

Gedurende de negentiende eeuw ontstond er een nieuwe bevolkingsgroep op Bonaire, namelijk vrijgekochte of vrijgestelde slaven. In 1807 kwam Bonaire onder Engels bewind. Maar tijdens de Conventie van Londen in 1816 werd Bonaire teruggegeven aan Nederland.

Na de oorlog begon de opkomst van het toerisme voor Bonaire. In 1948 werd de grondwet herzien en werden de drie eilanden ook wel de Nederlandse Antillen genoemd. Uiteindelijk mogen de landen zelf beslissen of ze zelfstandig willen zijn of niet.

Have your say